Objavljenim oglasom o javnoj licitaciji objekta kina “Una” gradske vlasti u Bihaću ugrožavaju nacionalni spomenik u koji spada objekat džamije Fethije sa pripadajućim haremom i trgom, navodi se u saopštenju koji potpisuje Gradski odbor Naše stranke Bihać.

“U oglasu je jasno utvrđeno da će se kupcu dati urbanistička saglasnost za objekat spratnosti -3 + P + 4 i gabarita čija građevinska linija se značajno pomjera na štetu trga koji pripada području definisanom kao nacionalni spomenik.Tim i takvim prejudiciranjem razvoja događaja u oglasu krši se zakonska procedura, kao i značaj eventualne javne rasprave”, kazao je Muhamed Ibrahimpašić, član GO NS Bihać.

Ibrahimpašić je podsjetio na Odluku Općinskog vijeća Bihaća broj 14/2005, kojom je utvrđeno da područje Fethija džamije pripada zoni A1 što znači da je prije izdavanja bilo kakve urbanističke saglasnosti i odobrenja rekonstrukcije postojećih ili građenja novih objekata neophodna izrada urbanističkog projekta, a što Oglas zanemaruje.

“Odluka u oglasu nije zasnovana na bilo kakvoj projekciji mogućih negativnih utjecaja novog objekta na nacionalni spomenik Fethija džamije, koja zajedno sa Crkvom sv. Antuna predstavlja najznačajniji spomenik u Bihaću. SDA, koja je još 1991. prilikom planiranja izgradnje poslovnog centra ‘Krajina’, stala u zaštitu vizuelnih vrijednosti Fethija džamije, sada odobrava građenje još većeg poslovnog objekta koji će više ugroziti taj nacionalni spomenik nego PC ‘Krajina’, što pokazuje na što se svela njihova ‘briga za kulturni identitet Bošnjaka’ “, kazao je Ibrahimpašić.

“Mi ovom prilikom pozivamo građane da, kao i slučaju hidrocentrale na Uni, dignu svoj glas protiv nesavjesne, netransparentne i nezakonite odluke gradskih vlasti kako bi na vrijeme spriječili vandalizam nad kulturno-historijskim naslijeđem grada Bihaća”, zaključio je Ibrahimpašić.