Naša stranka Bihać skreće pažnju na probleme u izdavanju dokumenata na šalterima Matičnog ureda Grada Bihaća.

Muhamed S.„Veći dio građana, kad podiže uvjerenje o državljanstvu, bude suočen sa šalterskim radnicima, koji mu kažu da su podaci netačni, te da mora podnijeti zahtjev za ispravku netačnih podataka. Građanin ne može da dobije uvjerenje o državljanstvu dok se taj zahtjev ne riješi. Razlog problema je što u bazi podataka i knjizi državljana nisu isti podaci: prilikom unošenja podataka iz knjige državljana u elektronsku bazu, službenik koji je unosio podatke napravio je greške“, kazao je Muhamed Selmanović, član Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću.

„Zahtjev za ispravku, uz izdavanje i proviziju banci košta 30-ak KM. S obzirom da je riječ o velikom broju zahtjeva, nije zanemariva količina novca koju naplaćuje Gradska uprava, te se može govoriti o vidu institucionalizirane krađe iz džepova građana. Osim toga, građani bespotrebno moraju čekati na dokumente po 15-30 dana, iako im uvjerenje treba mnogo prije za rješavanje potreba poput vađenja pasoša, konkursa za radno mjesto, itd.“, pojasnio je Muhamed Selmanović

Selmanović je kazao da Gradska uprava mora odmah prestati sa ovom nepoštenom aktivnošću i vratiti građanima oteti novac, te je pozvao sve građane koji su imali ovo neprijatno iskustvo da pravnim putem traže povrat sredstava.