Gradskim budžetom je predviđen grant za kulturu, ali ti novci nisu podijeljeni udruženjima koja se bave kulturom. Osnovni krivac je gradska uprava sa svojim službama, koja nije čak ni formirala gradski savjet za kulturu, iako je to predviđeno zakonom, kazali su iz Naše stranke u Bihaću.

„Trenutno se dešava da udruženja koja broje samo nekoliko članova i gotovo da postoje samo formalno, u registru, zbog lobiranja, dobiju više novaca nego udruženja koja rade tokom cijele godine, imaju preko 100 članova i doprinose društvenoj zajednici sa više aspekata: odgojno, društveno-razvojno i kulturno-zabavno“, dodali su.

„Moraju biti uspostavljeni kriteriji za dodjelu prostora. Niz objekata namijenjenih za kulturne aktivnosti trenutno zjape prazni i propadaju: objekat bivše ‘Crvene zvijezde’, zatim Dom USAO, sadašnji Kulturni centar zgrada broj 2, itd. Ti objekti bi se mogli dati udruženjima pod uslovom da ih sami održavaju bez ikakvih naknada gradu, ali i da ta udruženja koriste taj prostor tako da udruženje svojim radom doprinosi razvoju kulture naše grada“, pojasnili su.

„Sistematizacijom u organu uprave ili pri Kulturnom centru bi se mogao odrediti referent koji bi pratio rad udruženja, a svako udruženje bi na kraju godine moralo predati izvještaj o radu i plan programa rada za iduću godinu. Također, sve lokalne manifestacije trebalo bi da imaju više od 60% domaćeg sadržaja, što trenutno nije slučaj“, zaključuju u NS Bihać.