Nurudin
Nurudin Osmanović

Naša stranka Bihać upozorava da je kroz anketiranje građana uočila nezadovoljstvo u vezi sa mogućnošću njihovog učešća u donošenju odluka od važnosti za lokalnu zajednicu. S tim u vezi, Naša stranka je pokrenula inicijativu za blagovremenu i redovnu objavu dokumenata koji se razmatraju na sjednicama Gradskog vijeća Bihaća.

“Opća konstatacija je da građani, zahvaljujući nizu faktora, veoma malo ili nikako sudjeluju u procesu odlučivanja, bar kao korektivni ili sugestivni faktor onima koji, u njihovo ime, odlučuju a ma baš o svemu. Gradsko vijeće zasjeda, ili ne zasjeda, kao što je slučaj u posljednje vrijeme, a da su građani zakinuti za mogućnost autentičnog i zvaničnog informiranja o dnevnom redu i dokumentima koji su predmet rasprave što, sigurni smo, ima za posljedicu pad njihovog ionako slabog interesovanja za zbivanja u jedinici lokalne samouprave”, kazao je Nurudin Osmanović, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću.

“Da stvari ne moraju biti takve pokazuje primjer Skupštine USK-a koja preko svog portala uredno objavljuje sve materijale za svoje sjednice čime omogućuje građanima da, ovisno o temama za raspravu, pojačaju svoje interesovanje i da, u konačnici, nekom od raspoloživih mogućnosti, pokušaju utjecati na formiranje konačnog stava o pojedinim pitanjima”, kazao je Osmanović.

“Gradski odbor Naše stranke smatra da opisano stanje dostupnosti informacija u vezi s radom Gradskog vijeća treba promijeniti tim prije što za takvo što, obzirom na tehnološke mogućnosti, osim ljudskog rada i nisu potrebni posebni izdaci. Objavljivanjem skeniranih, odnosno digitalnih verzija materijala za sjednice Gradskog vijeća na službenoj stranici grada, ukupna problematika iz ovog, veoma značajnog, segmenta društvenog života značajno će se približiti građanima, što je, nadamo se, i cilj svakog vijećnika”, poručuje Osmanović.