U izvještaju o radu Gradskog sportskog saveza, inače u budžetu najbolje tretiranog udruženja u 2015. godini, u oblasti aerosporta kao jedini predstavnici spominju se aeroklub „Bihać“ i aerocentar „Panorama“.

O ovom sportu u izvještaju o radu Gradskog sportskog saveza za 2015. napisana su, slovom i brojem, dva nepotpuna retka. Dok se u planu rada za 2016. ovaj sport nikako i ne spominje. Također, iako je uredno registriran, skoro više od godinu dana od podnošenja zahtjeva aeroklub ‘Una’ još nije primljen u Gradski sportski savez, a da nije dato objašnjenje zbog čega je to tako.

Malo je sredina u BiH koje imaju takav potencijal kao Bihać u ovom smislu: sa tradicijom, dva aerodroma od kojih jednom (Željava) da bude u funkciji na putu stoje administrativne procedure, sa dovoljno entuzijasta, Bihać bi morao imati bolje stanje u ovoj oblasti.

Za početak dovoljno bi bilo ustupiti mjesta za donošenje odluka u ovoj oblasti pravim ljudima, te uz racionalna i temeljit odnos, posebno u smislu finansijskih izvještaja, podržavati udruženja koja se bave vazduhoplovstvom.