Naša stranka Bihać je reagovala na Informaciju o sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona u kojoj se bilježi povećanje broja saobraćanjih nesreća sa smrtno stradalim licima.

„Važno je ponovno aktualizirati četiri smrtna slučaja u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile u centru Bihaća, kod Glavne pošte. Sjetimo se tri banalna slijetanja niz obalu kanala, pri veoma niskim, ali graničnim brzinama u kojima su četiri osobe život skončale utapanjem samo za to jer su vozili par kilometara brže nego su smjeli. Odbojna ograda, koja je nakon godina sporenja oko nadležnosti općinskih i federalnih institucija, tu i postavljena, trebala je spriječiti da ove nesreće završe tako tragično. Treba napomenuti da je postavljanje ove ograde koštalo zajednicu jedva tri hiljade KM“, poručuju iz Naše stranke.

„Ovo nije sve, sjetimo se  nesreće u Klokotu, u kojoj je na sličan način nepotrebno izgubljen jedan mladi život i gdje su građani morali reagovati. Oni su organizovano nastupili i od gradskih vlasti zahtijevali poduzimanje konkretnih mjera, pored ostalog i ugradnju odbojnih ograda, postavljanje saobraćajne signalizacije i proširenje mostića koji svojim elementima već dugo predstavlja izvor opasnosti. Problem je stigao i do Gradskog vijeća, ali se na terenu nikada ništa nije promijenilo. Vlasti i dalje nemaju sluha da, na ovom mjestu,  za spas budućih života izdvoje manje od 5000 KM kolika je vrijednost svih potrebnih radova“, dodaju iz Naše stranke.

Naša stranka Bihać će u narednom periodu mapirati sve ‘crne tačke’ gdje su zabilježene saobraćajne nesreće te predočiti spisak mjera koje je potrebno preduzeti kako bi se nesreće izbjegle ili barem posljedice istih umanjile. Naša stranka je pozvala Bišćane i Bišćanke da im dostave svoje prijedloge u smislu utvrđivanja lokacija koje ovaj plan treba uključiti.