Nakon održanog okruglog stola na temu “Formiranje ispitnih komisija kao faktor sigurnosti saobraćaja”, Gradski odbor Naše stranke usaglasio je stavove po ovom pitanju i predložio Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona niz mjera za poboljšanje postojeće situacije.

“Najprije treba eliminisati samovolju i improvizaciju službenika, kroz nadzor primjene propisa koji regulišu ovu oblast. Zatim treba izraditi kriterije za izbor članova ispitnih komisija za polaganje vozačkog ispita, umjesto dosadašnjeg ‘diskrecionog prava’ ministra obrazovanja da imenuje članove”, poručili su iz Naše stranke u Bihaću.

Naša stranka Bihać predlažemo i da se naknade članovima komisija isplaćuju bez obzira na stanje budžeta, jer se, kako kažu, radi o namjenskim prihodima koji u postojećem stanju služe svemu samo ne onome čemu su namijenjeni.

“Tražimo i uvođenje dvosmjerne komunikacije na osnovu zdravog i korektnog dijaloga s vlasnicima auto škola, tako da im se omogući iznošenje vlastitog viđenja stanja u ovoj oblasti, posebno onog što ima izravan utjecaj na uspješnost njihovog rada”, dodali su.

Treba, rekli su, smanjiti iznos naknade koje kandidati plaćaju na ime troškova polaganja ispita na iznos stvarnih troškova, koji je u odnosu na postojeći manji i za 60%.

“Troškovi redovnog ljekarskog pregleda morali bi biti finansirani od strane zdravstvenog osiguranja za one koji su osigurani, a ne da pregledi padaju na teret kandidata”, zaključili su iz Naše stranke Bihać.