Jedan od najvećih probema s kojima se suočava Unsko-sanski kanton, kao i cijela država, jeste manipulacija javnim nabavkama. Česta je praksa da državni službenici usmjeravaju tender u pravcu po političko-interesnim kriterijima odabranog dobavljača.

“Ponuđači se služe različitim metodama kako bi manipulirali postupkom nabavke; naprimjer, raznim oblicima suradnje, pa i kartelskog udruživanja. Podnose fiktivne ponude s ciljem da ugovor dobije unaprijed određeni ponuđač, ili s ciljem naizmjeničnog dobivanja ugovora (rotiranje), pa i zarad međusobne raspodjele tržišta”, pojasnio je stav Odbora Naše stranke u Bihaću – Senad Karač.

“Što je veće poznavanje tržišta, to je manja izloženost manipulacijama. Tako je poznavanje broja subjekata na tržištu, njihove veličine i tržišnog udjela, visine i kretanja cijena, njihovih konkurentnih prednosti itd. – presudno za izbjegavanje zabluda i podložnosti dogovaranja. Redovno održavanje veza s drugim naručiocima i/ili privatnim kupcima jedan je od načina za prikupljanje nekih od navedenih informacija”, dodao je Karač.

Potrebno je, po njegovom mišljenju. pomno birati i ispitivati uvjete sposobnosti i kriterije odabira ponuda. Isto tako, treba razmotriti buduće učinke odabranih kriterija na razvoj tržišta i tržišne utakmice. “Pogubno je da dobavljač ima ponekad čak i više informacija od samog naručitelja, što se često dešava”, pojasnio je Karač.

Tenderska dokumentacija bi, kako je kazao, trebala sadržavati upozorenje da dogovori ili nezakonita suradnja među ponuđačima podliježe kaznenim mjerama. „Smatramo da bi uključivanje Konkurencijskog vijeća u procese javnih nabavki obezbijedilo manju tržišnu manipulaciju. Također, predlažemo i pooštravanje internih akata ugovornih organa koji bi jasno definisali mjere protiv korupcije u polju javnih nabavki“, zaključio je Karač.