Povodom prijedloga o prodaji objekta kina “Una”, koji je u vlasništvu Grada Bihaća, a o čijoj će se prodaji glasati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Bihać, oglasio se Gradski odbor Naše stranke Bihać sa stavom da prodaja navedenog i sličnih objekata neće riješiti problem deficita u gradskom budžetu.

“Novac dobijen od prodaje kina ‘Una’ neće riješiti deficit, likvidnost i izmirenje dospjelih obaveza. Potrebno je najprije riješiti uzrok problema. Podaci o odstupanjima u planiranim i izvršenim prihodima za period od 2012. do 2014. ukazuju na činjenicu da Gradsko vijeće svake godine uporno planira budžet, koji je nerealan, a odstupanja su tolika da se može čak reći i da je fiktivan. Od oko 38,5 planiranih miliona, prošle godine su izvršeni prihodu u iznosu od 24,7 miliona. 2013. je planirano oko 28 miliona, a izvršeno – manje od 21 miliona. 2012. je ‘očekivano’ 26 miliona, a dobiveno samo oko 17 miliona“, kazali su iz GO NS Bihać.

 

BihacGrafikon001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Iz godine u godinu projekcije se svjesno preuveličavaju. Stvara se deficit, s opravdanjem da će se pokritisuficitom, koji će biti ostvaren u naredne tri godine, a onda i iduće godine slijedi novi deficit i gradska kasa klizi ka nelikvidnosti. I na kraju tog procesa, vrag dođe po svoje. Deficiti su se dosad mogli pokrivati kreditima, ali s obzirom da se Grad više ne može zaduživati, vlasti su krenule rasprodavati imovinu, koja je u vlasništvu Grada: Toplana, Đački dom, Galerija, kino ‘Una’ “, dodali su.

 

BihacGrafikon002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Odgovornost za takvo stanje ne može se pripisati nikom drugom osim većini u Gradskom vijeću i gradonačelniku, koji su zaduženi za planiranje i izvršavanje budžeta. Za rješavanje problema u koji su oni doveli Bihać potrebne su nove politike i hrabre odluke, ali prvi korak u izlasku iz ove finansijske rupe jeste da se prestane kopati“, zaključili su.