U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću ukazali su na problem odvoza komunalnog otpada na području Bihaća.

“Nije dobro što se, uprkos silnim studijama, planovima, regionalnim deponijama i ekspertizama, u vezi sa problemom odvoženja otpada, u tom segmentu već decenijama gotovo ništa nije uradilo. Ovaj problem je rješiv na lokalnom nivou, i kao takav bi morao biti oblast interesovanja lokalnih političara. Njima  i lokalnoj vlasti ne može vječno biti izlika da je nemoguće nešto riješiti  zbog ignorancije koja dolazi iz centara najviše vlasti”, ističu u Našoj stranci.

U Našoj stranci u Bihaću naglašavaju da su ovakvi prizori neprimjereni za jedan ekološki grad.

“U Ozimicama I, jednom od urbanih dijelova grada, česti su prizori velikog nereda po ulicama za koje su odgovorni nadležne službe, nesavjesni građani i djelatnici lokalnog komunalnog preduzeća. Takve pojave su nedopustive ne samo zbog činjenice da živimo u 21. stoljeću, 16 km od Evropske unije, nego i zato što smo ekološki grad s nacionalnim parkom, sa turističkim pretenzijama. Pozivamo građane da budu odgovorniji prema svojoj životnoj sredini, a komunalne redare i JKP ‘Komrad’ da rade posao za koji su plaćeni, kako bi se problem sa smećem u Bihaću konačno počeo suštinski rješavati”, naglasili su iz Naše stranke u Bihaću.