Na jednoj od ranije održanih sjednica Gradskog vijeća donesena je odluka prema kojoj će Javno komunalno preduzeće Komrad u Bihaću imati ekskluzivno pravo održavati i javnu rasvjetu, što su do sada obavljala privatna preduzeća na osnovu postupka javne nabavke. Razlozi za ovakav postupak gradskih vlasti a i rukovodstva ovog javnog preduzeća potpuno su nejasni ako se uzme u obzir da ovo javno preduzeće nije već decenijama niti za metar unaprijedilo način sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada iako mu je to osnovni razlog osnivanja. Nadalje, treba imati u vidu da ovo preduzeće i Gradu Bihaću naplaćuje sve usluge po dogovorenim cijenama u kojima svoj interes mogu naći i podizvođači, koje JKP „Komrad“ rado i mimo postupka javne nabavke angažira za mnoge radove od kojih su posebno atraktivni radovi redovnog održavanja lokalnih cesta i ulica.

Ovakav postupak gradskih vlasti retrogradan je i iz razloga što gura prst u oko općedruštvenom opredjeljenju da se jača privatni sektor. Kako će u svemu ovome proći specijalizirana privatna preduzeća koja godinama egzistiraju u ovim segmentima privređivanja, zapošljavajući nemali broj građana? Pitanje je još važnije ako se uzme u obzir činjenica da im grad ionako duguje pozamašne iznose a sada im, eto, dokida i mogućnost da rade.

Gradski odbor Naše stranke poziva gradonačelnika i stranke u vlasti da odustanu od primjene odluke o proširenju djelatnosti Komrada, koja nije u javnom interesu već u partikularnoj stranačkoj potrebi da stvori razloge za zapošljavanje stranačkih poslušnika, posebno one stranke koja je „dobila“ ovaj dio javnog sektora. Pozivamo također i privrednike, koji su se našli na udaru ove „operacije“ da organizirano nastupe u javnosti a i pred Gradskim vijećem Bihaća i ukažu na sve anomalije u ponašanju aktuelne vlasti, a koje oni, nedvojbeno, najbolje poznaju. Gradski odbor Naše stranke će također, u prvoj polovici naredne godine, pozvati ugrožene privrednike na okrugli sto i pružiti im priliku da još jednom otvoreno o svemu progovore.