Nurudin Osmanović, predsjednik Naše stranke Bihać, upozorio je na pitanje sve većeg broja sumnjivih građevinskih poduhvata na području Bihaća, te traži preduzimanje konkretnih koraka s ciljem osiguranja veće transparentnosti po pitanju izdavajanja odobrenja i utvrđivanja legalnosti statusa pojedinih građevinskih radova.

„Posebno su sumnjiva građenja objekata kod kojih na gradilištu investitor ne nudi niti slova informacija o objektu koji se gradi a posebno ne o odobrenju za građenje, kako je to propisano Zakonom o građenju. Šta drugo zaključiti osim da se radi o bespravnoj gradnji u kojim slučajevima blagovremeno ne reagira niti nadležna inspekcija a ni građani koji svakodnevno prolaze pored takvih mjesta“, kazao je Osmanović.

„Svako malo se događa da objekat, naočigled stotina prolaznika, bude sagrađen iz temelja do krova kada na scenu stupaju nadležni organi sa svojim upitno učinkovitim mjerama u vidu postavljanja plastičnih traka i informacije da je gradilište zatvoreno. Poznato je da nakon toga mnogi investitori nastavljaju gradnju vodeći računa samo da  tu traku i ne potrgaju. Javnost mora biti upoznata sa dešavanjima u ovoj veoma kompleksnoj i nezakonitim radnjama opterećenoj oblasti barem na način da nadležni organ gradske uprave objavljuje sve bitne podatke o izdatim odobrenjima za građenje“, predlaže Osmanović.

Gradski odbor Naše stranke u Bihaću zatražit će od nadležnih da na službenoj web-stranici Grada Bihaća objavi podatke o svim izdatim odobrenjima za građenje, koji su na snazi, što će omogućiti savjesnim građanima da sa sigurnošću utvrde radi li se o bespravnoj gradnji i, eventualno, alarmiraju nadležnu inspekciju i druge kontrolne organe, kao i da objava ovih podataka ubuduće postane redovna praksa.