Nakon što je u Parlamentu Federacije usvojena Deklaracija, kojom je izraženo protivljenje odlaganju radioaktivnog otpada iz Hrvatske u blizinu granice sa BiH, a s obzirom da će se na idućoj sjednici Skupštine USK glasati o sličnoj deklaraciji, Gradski odbor Naše stranke u Bihaću podržao je te akcije, ali uputio je Skupštini USK i sveobuhvatnu Deklaraciju o zaštiti kulturne i prirodne baštine na području USK  i posebnu Inicijativu o zaštiti rijeke Une.

„Želimo skrenuti pažnju da osim inostranih, postoje i domaći faktori opasnosti. Npr. vlasnici pojedinih parcela na obalama Une istresaju kamionske tovare u korito kako bi dobili koji kvadrat više zemljišta. Ako vlasti ne poduzmu nešto protiv takvih slučajeva na Uni i drugdje, nesavjesni pojedinci će unišititi naše prirodno i kulturno bogatstvo“, kazali su iz Gradskog odbora NS-a u Bihaću.

„Predložili smo Skupštini ova dva dokumenta, jer – a to zvuči nevjerovatno – za sve ove godine, u kojima su se svi kleli u rijeku Unu i ostala prirodna bogatstva, uopće nismo imali prostorno-plansku dokumentaciju, šumsko-privredne i ribarske propise, inspekcijski nadzor i mehanizme sankcionisanja počinilaca štete“, dodali su.

„Usvajanjem predložene Deklaracije i Inicijative o zaštiti Une, pokazalo bi se jedinstveno opredijeljenje Unsko-sanskog kantona za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Ne postoji ni najmanja sumnja da su građani i javnost za takve mjere, a potrebno je još i da se institucije obavežu na njihovo sporovođenje. Neophodno je   primjeniti zakonske, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere potrebne za zaštitu, popularizaciju i obnavljanje navedene baštine“, poručili su.

„Potpisivanjem ove Deklaracije i Inicijative institucije USK bi uskladile svoj rad sa odredbama UNESCO-vih i drugih međunarodnih konvencija, kao i Ustava i zakona FBiH, te bi se obavezale da neće poduzimati mjere koje bi izazvale negativne posljedice na prirodu i kulturne spomenike“, dodali su.

„U Deklaraciji su precizno definisani spomenici, grupna zdanja i znamenita mjesta, spomenici prirode, geološke, fiziografske i druge zone prirode. Njome se traži uključivanje kulturne i prirodne baštine u život zajednice, te da se ista integriše u program opšteg planiranja. Također, traži se razvijanje naučnih i tehničkih studija i istraživanja, kojima bi se USK opremio za suprotstavljanje opasnostima koje ugrožavaju kulturnu i prirodnu baštinu“, pojasnili su.