Iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću predložili su promjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Bihać koje se odnose na poglavlje o vijećničkim pitanjima.

“Poslovnik pruža priliku da izabrani predstavnici, na samom početku zasjedanja, postave pitanja kome i o čemu žele. Uz nekoliko svijetlih primjera vijećnika, koji se pripreme i pitanje koncipiraju  prije nego dođu u priliku da ga saopšte, velika većina ih postavlja na licu mjesta, uz silne improvizacije koje njihovu priču najčešće odvedu daleko od osnovnog razloga zbog kojeg su i stali za govornicu. Vijećnička pitanja se tako često pretvore u raspravu od koje na kraju građani nemaju koristi”, upozorili su iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću.

Poseban problem je što vijećnik ne dobije uvijek odgovor na pitanje i što nadležne službe rijetko poduzimaju aktivnosti povodom vijećničkih pitanja.

“Mnogo bolje i korisnije rješenje bi bilo da vijećnik u pisanoj formi, najviše na jednoj stranici teksta, postavi jedno ili dva koncizna pitanja sa obrazloženjem i takvo dostavi Stručnoj službi vijeća koje će ga proslijediti nadležnom službi. Odgovor bi se morao pripremiti u određenom roku do naredne sjednice Vijeća na kojoj će sekretar pročitati i pitanje i odgovor. Objava ovih pitanja i odgovora na internetskoj stranici grada sigurno bi dalo dodatni značaj istaknutim problemima i stvorilo snažniju obavezu da ih se što prije riješi, ako je takav ishod predviđen i moguć”, zaključili su iz Naše stranke u Bihaću.