Vlada Unsko-sanskog kantona odbila je, na posljednjoj sjednici, Incijativu o zaštiti rijeke Une, koju je izradila Naša stranka Bihać. Tim povodom oglasio se Odbor Naše stranke u Bihaću.

„Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK Dragan Polimanac iznio je ‘obrazloženje’ da je sadržano u tekstu Inicijative već propisano postojećom regulativom. Ministar iznosi neistinu. Inicijativa sadrži niz mjera, kojih nema u postojećoj regulativi“, kazali su iz NS Bihać.

„Tražili smo da se uspostave institucionalni kapaciteti za provedbu usvojenih strategija za zaštitu kulturne baštine, te da njihovo neizvršavanje podrazumijeva prekršajnu i krivičnu odgovornost, jer se radi o ugrožavanju neprocjenjive kulturno-prirodne baštine“, dodali su.

„Zatim smo tražili reviziju prirodnih vrijednosti na području USK, reviziju šumsko-privrednih osnova, lovno-privrednih osnova, ribarskih osnova, planova za gospodarenjem vodama, šumama i lovištima i ribolovnim vodama, odnosno usklađivanje kantonalnih propisa sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH koji je donesen 2013. i otad je Vlada USK probila sve njime postavljene rokove“, pojasnili su iz Naše stranke Bihać.

Iz Naše stranke su podsjetili da je kulturno-prirodna baština u izuzetnoj opasnosti, i da je ugrožena kako od mogućnosti odlaganja radioaktivnog otpada iz Hrvatske u blizinu granice sa BiH, tako i od domaćih faktora, odnosno vlasnika pojedinih parcela na Uni, koji istresaju kamionske tovare u korito kako bi dobili koji kvadrat zemljišta više.

„Samozadovoljni stav Vlade da je postojeća regulativa dobra, i praksa zatrpavanja i uništavanja korita Une koja govori suprotno, stvaraju zastrašujući nesklad. Riječju, odbijanjem poduzimanja koraka na zaštiti Une, Vlada USK u suštini odobrava postepeni ekocid nad rijekom Unom“, zaključili su iz Naše stranke Bihać.