Zastupnik Dennis Gratz , na inicijativu člana Naše stranke Bihać Amira Hadžića, dobio je odgovor od Federalnog ministarstva finansija na upit zašto Program Javnih investicija FBiH 2016.-2018. godine ne sadrži podatke prema mjestu provedbe, te zašto je zanemarivo učešće planiranih javnih investicija na području Unsko-sanskog kantona.

Amir Hadžić„Iz Ministarstva finansija smo dobili odgovor da Vlada Unsko-sanskog kantona, Grad niti općine koje pripadaju ovom kantonu nisu kandidovali niti jedan projekat za Program javnih investicija Federacije BiH za ovaj period. Dakle, zvanična informacija je da Unsko-sanski kanton nije imao projekata koji bi zadovoljili kriterije, a koji bi bili uvršteni u program na višoj razini“, kazao je Amir Hadžić iz Naše stranke Bihać.

„Premda centralne vlasti u Sarajevu pokazuju kontinuirani manjak interesa za osiguranje ravnomjernog razvoja, jasno je da u strukturama vlasti u Unsko-sanskom kantonu nema sposobnih kadrova koji bi mogli učiniti da Krajina napreduje. Nedavno je na listu prioriteta iz oblasti energetskih projekata i gradnje puteva u Federaciji koja se danas pojavila u medijima, potpuno marginalizirana pozicija Unsko-sanskog kantona“, dodao je Amir Hadžić.

„Ovaj kanton danas ima jednog ministra u Vladi Federaciji BiH, a njen glas se jedva čuje i u Parlamentu, premda je u Unsko-sanskom kantonu na izborima glasalo 100 000 građana i građanki. Jedan od uzroka socioekonomskog kraha Krajine je odsustvo planiranja i realizovanja javnih investicija . Program javnih investicija F BiH 2016.-2018. mora osigurati ravnomjernu zastupljenost i otvoriti perspektive razvoja USK-a jer je to imperativ održivog razvoja F BiH. Vladinim Planom upravljanja NP UNA planirana su ulaganja od 120 mil. KM u Nacionalni park , a i te investicije su izostavljene za trogodišnji period. Prema trenutnom odnosu, čini se da za razvojne projekte neki dijelovi Federacije kao da ne postoje, a za takvo stanje nije samo kriva Vlada, već i strukture u USK-u nesposobne da ponude kvalitetne projekte i osiguraju njihovo finansiranje“, zaključio je Amir Hadžić.