Naša stranka Bihać je u proljeće ove godine uputila prema Skupštini Unsko-sanskog kantona inicijativu za izmjene Zakona o plaćama u organima vlasti USK.

Iako je tu inicijativu svojim potpisima na peticiju podržalo više od hiljadu građana, Skupština USK uporno ignoriše da se raspravlja o tome na sjednici.

EdinMasic„Na osnovu člana 200. Poslovnika o radu Skupštine, zahtjev je morao biti razmotren i zastupnici su morali zauzeti odgovarajući stav, ali to se nije dogodilo. Zbog toga samo se obratili direktno lijevim strankama SDP-u i DF-u, da preko svojih zastupnika, iznesu ovaj prijedlog u formi zastupničkog pitanja na Skupštini, ali i oni su to ignorisali“, kazao je Edin Mašić iz Naše stranke u Bihaću.

„Jasno je, posebno iz njihove dosadašnje vladavine, da su SDA i SBB nezainteresirani za tešku socijalnu situaciju, i bez obzira što mnogo građana živi teško, oni održavaju svoje finansijske privilegije. Začuđuje, međutim, što u USK isti taj nezainteresirani stav dijele i stranke SDP i DF koje se deklarišu kao socijalno osjetljive. Mi nismo tražili da nas uopće spominju, riječ je o građanskom zahtjevu i red je da zahtjev građana bar dođe na dnevni red: da li vlast želi pokazati solidarnost u mjerama štednje ili samo želi očuvati svoje privilegije“, zaključio je Mašić.