Povodom problema nosilaca stanarskog prava u Proleterskoj ulici u Bosanskoj Krupi, oglasio se lokalni odbor Naše stranke, sa stavom da je nedopustiv nemaran odnos koji je općinska uprava pokazala u ovom slučaju.

„Općinska uprava u Bosanskoj Krupi odbija da dopusti nosiocima stanarskog prava postupak otkupa stanova. Naime, sada traže ukupnu otkupnu cijenu stana u novcu, što je neosnovano, jer su predmetni stanovi rekonstruirani donatorskim sredstvima fonda za povratak. Skandalozno je da Općina želi da profitira od donatorskih sredstava, a još je skandaloznije da u tu svrhu provodi višegodišnju psihičku torturu i materijalno iscrpljivanje 24 nosioca stanarskog prava“, poručili su iz Odbora Naše stranke u Bosanskoj Krupi.

„Aktom općinskog pravobranioca od 18. januara 2016, nosiocima stanarskog prava Milanu Pozniću, Milovanu Gaćeši i Dragi Duporu je poručeno da u općinskim službama koje su se bavile ovim pitanjem ne postoji saglasnost o načinu rješavanja pitanja vezanih za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ali su saglasni u tome da podnosioce zahtjeva upute na sud“, dodali su.

„Nepobitna je činjenica da Općina Bosanska Krupa do danas nije izvršila tehnički prijem predmetnih zgrada, kao ni druge radnje vezane za kompletiranje građevinske i druge dokumentacije, što je u suprotnosti sa ugovorom o rekonstrukciji koji je potpisala 2009. godine. Nosioci stanarskog prava su od 2010. godine, kada su preuzeli ključeve obnovljenih stanova podnijeli zahtjeve za otkup, ali općinski organi su odbijali da se o njima izjašnjavaju“, zaključili su iz Naše stranke.