Općinski odbor Naše stranke u Bosanskoj Krupi oglasio se povodom najava o povećanju komunalnih usluga s ciljem spašavanja Javnog komunalnog preduzeča “10. juli” .

“Dobili smo informacije da će se na nekoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća naći neutemeljena odluka o povećanju ionako previsokih cijena komunalnih usluga u Bosanskoj Krupi. Nedopustivo je da građani plaćaju ceh posrnulog preduzeća ’10. juli’, koje je uništeno pogrešnom kadrovskom i poslovnom politikom. Već je dobro poznato da je ovo preduzeće pretvoreno u utočište za nezbrinute rodbinsko-stranačke kadrove, ali i poslušnike koji su se isticali u proteklim izbornim kampanjama, za šta isključivu odgovornost snose SDP, SDA, i A-SDA Bosanska Krupa, koji ovo preduzeće doživljavaju kao svoj izborni plijen, što je ovih dana i konačno došlo na naplatu”, ističu u Našoj stranci.

U Općinskom odboru u Bosanskoj Krupi ističu da se negativna praksa u ovom preduzeću nastavlja.

“Dok se najavljuje povećanje računa, nova zapošljavanja u ovom preduzeću su već u toku. Mislimo da što prije trebamo poduzeti konkretne mjere na osnovu kvalitetne i i objektivne analize stanja u ovom preduzeću. Također, prioritet je donošenje i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta prema stvarnim potrebama i standardima, kako bi se  stvorili uslovi za normalno funkcionisanje i poslovanje, na zdravim osnovama ali i proširenje i obima i kvaliteta usluga, pa čak i smanjenje cijena usluga. Rasprava o ovom pitanju će nedvosmisleno pokazati da li je vladajućim strankama u interesu spašavanje ovog preduzeća, ili zadržavanje postojećeg stanja i stečenih pozicija”, zaključili su iz Naše stranke u Bosanskoj Krupi.