Nakon današnjeg barbarskog pokušaja uklanjanja skulpture iz Parka Hastahana, reagirali su iz Naše stranke Centar i pozvali načelnika Ajnadžića da građanima i građankama Sarajeva da odgovore.
1. Ako je Hastahana danas zona gradilišta, gdje je ograda, gdje je tabla, gdje su podaci koji zakonom na gradilištu trebaju biti?
2. Ako je skulptura razmontirana da bi promijenila lokaciju, koje su mjere zaštite ovog autorskog djela poduzete, ko je vršio nadzor nad ovom demontažom i gdje će skulptura biti skladištena do konačne lokacije?
3. Da li je autor saglasan i da li je grad Fridrichshafen informisan o ovom skrnavljenju?
4. Koja je konačna lokacija “Zvjezdanog puta”?

Načelniče Ajnadžiću, poštedite nas pogrešnih odluka koje trajno uništavaju izgled grada a u konkretnom slučaju i međunarodni ugled Grada!