Općinsko vijeće Centar je na 24. redovnoj sjednici, održanoj 30. oktobra 2014. godine, razmatralo Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ”Kvadrant Sirano-Lokalitet Sirano” u kojoj je prezentirana inicijativa investitora ”Exclusive” d.o.o. Sarajevo o izgradnji poslovno-stambenog kompleksa sa podzemnom javnom garažom na prostoru današnje pijace.

U skladu sa navedenim nadležna Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove je organizovala javnu tribinu odnosno raspravu na kojoj će građani, a prije svega sadašnji korisnici trgovki i boračka udruženja kao i stanari okolnih zgrada, moći iznijeti svoje mišljenje o toj inicijativi. Javna rasprava je zakazana za četvrtak15. januara 2015. godine u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1) sa početkom u 16 i 30 sati.