Vijećnice Naše stranke Amra Zulfikarpašić i Amela Kuskunović pokrenule su na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Centar dvije inicijative, od kojih je jedna usvojena.

„Tražile smo informaciju o tome koliko se trenutno prostora, u kojima se organizuju igre na sreću, nalazi na nedozvoljenoj udaljenosti od školskih ustanova. Federalni zakon o igrama na sreću propisuje 100 metara kao minimalnu udaljenost kasina, kladionica, tombola i automat klubova“, kazala je Amela Kuskunović, vijećnica Naše stranke.

Član 4. državnog Zakona o zakupu poslovnih zgrada, omogućava općinskim vijećima da definišu određene ulice ili dijelove ulica kao nepodesne za vršenje pojedinih poslovnih djelatnosti. „Inicijativom smo tražili da se izmijene odluke koje regulišu davanje u zakup poslovnih prostora tako da onemogućimo obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću u blizini škola, a Vijeće je usvojilo tu našu inicijativu koja usklađuje lokalni propis sa federalnim zakonom“, kazala je Amela Kuskunović.

„Na današnjoj sjednici smo postavile i pitanje kada će biti provedena inicijativa za osiguranje prevoza djece iz Nahorevskih brda od kuće do škole i natrag. Vijeće je davno odobrilo i dat je zadatak nadležnoj općinskoj službi da iznađe najadekvatniji sistem prevoza, ali do danas nisu đacima osigurali prevoz. Zbog toga smo tražili da se ta obaveza koju su preuzele službe čim prije realizira”, kazala je Amra Zulfikarpašić, vijećnica Naše stranke.