Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Centar, Naša stranka je podnijela inicijativu za ukidanje 7 savjetničkih pozicija za čije finansiranje se, na godišnjem nivou, iz budžeta izdvoji više od 200.000 KM.

U prvom glasanju, inicijativa je podržana. Nakon toga pojedini vijećnici su kritikovali inicijativu tvrdeći da Vijeće nema nadležnost da ukida savjetničke pozicije, a vijećnik Miro Lazović (SDP) je kazao da je neprimjerena. Potom je uslijedilo ponovljeno glasanje i inicijativi je uskraćena podrška. Nakon završetka sjednice, vijećnik Haris Fazlagić, koji je u međuvremenu prešao iz SBB-a u Demokratsku frontu, nazvao je inicijativu ‘’jeftinim ubiranjem političkih poena’’ i kazao kako pitanje savjetnika načelnika nije u nadležnosti Općinskog vijeća, već u načelnikovim nadležnostima.

Naša stranka Centar podsjeća vijećnike Lazovića i Fazlagića da su i zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, između ostalih i DF-ovi i SDP-ovi, glasali za usvajanje iste inicijative na kantonalnom nivou o ukidanju savjetničkih mjesta, te da svrha te inicijative nije ‘’prikupljanje jeftinih političkih poena’’, već ukidanje skupih, a nepotrebnih pozicija u administraciji, koja služe samo za uhljebljivanje stranačkih kadrova.

Da pozicije savjetnika nisu potrebne, pored Kantona Sarajevo, pokazuje primjer Općine Novo Sarajevo u kojoj nema nijednog savjetnika. U općinskim vlastima, postoje zamjenici načelnika i općinske službe, koje obavljaju sve potrebne poslove, što savjetnike čini suvišnim potrošiteljima budžetskog novca.

Što se tiče pitanja nadležnosti, usvajanjem inicijative, Vijeće ne bi donijelo konačnu odluku. Svaka inicijativa koja se usvoji ide u proceduru, gdje se onda utvrđuju načini njenog provođenja. Tako i u vezi sa ovom inicijativom, Vijeće bi, da joj je dalo podršku, potvrdilo da postoji problem koji treba riješiti, čime bi istovremeno dalo preporuku načelniku koji bi donio konačnu odluku.

Pored toga, načelniku je potrebna podrška Vijeća za izglasavanje i provođenje budžeta, te Vijeće ima mogućnost da glasa o rebalansu budžeta, kojim bi bila ukinuta izdvajanja za savjetničke pozicije. Ako se to uzme u obzir, sasvim je jasno da je priča o tome kako savjetnička mjesta nisu u nadležnosti Vijeća zapravo bježanje od odgovornosti i skretanje pažnje sa problema.