Naša stranka smatra odluku SDP-a , SNSD-a i DF-a da putem svojih delegata u Klubu Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH zatraži zaštitu etničkog interesa na proceduru u kojoj je Prijedlog izmjena Zakona o državnoj službi poslan od strane Vlade u Parlement FBIH, neodgovornom zloupotrebom ovog ustavnog mehanizma.

“Delegati Naše stranke u Domu naroda, jednako kao i naš zastupnik u Predstavničkom domu, odlučno su bili protiv hitne procedure, jer predlagač nije naveo niti jedan razlog koji bi je opravdao. Također smo protiv ovog zakona u formi u kojoj je usvojen na Predstavničkom domu nakon što su amandmani odbijeni, ali mi se nikada nećemo spuštati na nivo da mehanizam za zaštitu vitalnih etničkih interesa zloupotrebljavamo u političke svrhe, kao što je to nekad činila SDA, a danas SDP i DF”, kazao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

“Mi smo snažnim argumentima uspjeli ubijediti članove zakonodavno-pravne komisije ovog tijela da zatraže povratak prijedloga u redovnu proceduru, i predložili amandmane koji bi značajno, pa rekao bih i suštinski, izmijenili Prijedlog zakona. Prvi princip odgovorne politike je da cilj ne opravdava sva sredstva za njegovo postizanje i naš stav je da se jedna politika, osim po svojim ciljevima, sudi i po sredstvima kojima se koristi. Čak i kad bi to bilo u našu korist, mi odbijamo da djelujemo po modelima koje su izmislili i podržavaju zagovornici principa prema kojim etničke grupe imaju više prava u odnosu na građane BiH”, zaključio je Kojović.