Na današnjoj sjednici Glavnog odbora Naše stranke donesena je odluka o pristupanju NS-a evropskoj porodici socijal-liberalnih i liberalnih političkih stranaka okupljenih oko ALDE partije čije su članice međunarodni partneri Naše stranke, poput Centerpartiet (Socijal-liberali Švedske), Liberalnih Demokrata (Velika Britanija), FDP-a (Njemačka), D66 (Holandija) te brojne stranke sa kojima naša politička organizacija sarađuje u regiji (LDP, HNS, IDS).

“Pristupanje ALDE partiji učinilo bi Našu stranku trenutno jedinom članicom iz naše zemlje u nekoj od evropskih asocijacija političkih stranaka koje okupljaju socijal-liberalne i liberalne političke partije. Ovaj potez je rezultat našeg dugogodišnjeg rada na edukaciji, saradnji, umrežavanju i zajedničkim inicijativama u regiji, ali dugoročne saradnje i podrške Centerparitet, naše sestrinske stranke iz Švedske”, kazao je Dennis Gratz, predsjednik Glavnog odbora Naše stranke.

“U pripremama za naredne lokalne izbore, važno je da dalje jačamo kapacitete naših lokalnih organizacija, gdje računamo na pomoć naših evropskih partnera, koji će biti naša podrška u širenju ideja i principa socijal-liberalizma i vrijednosti koje mogu biti istinska alternativa trenutno dominantim političkim ideologijama”, zaključio je Gratz.