Jučer je u Dershani Osman-kapetanove medrese održana javna diskusija na temu izgradnje kružnog toga na lokaciji kod bolnice u Gračanici. Bakir Sulejmanović, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Gračanica, organizatora tribine, pozdravio je prisutne te pozvao građane i građanke Gračanice na veće učešće u pripremi i izradi konkretnih rješenja od važnosti za zajednicu.
Vijećnik Naše stranke u Gračanici Mirsad Čamdžić koji je na Općinskom vijeću ponovno pokrenuo temu izgradnje kružnog toka, izrazio je žaljenje što skupu nisu prisustvovali predstavnici Direkcije za puteve Tuzlanskog kantona. Jedno od rješenja projekta kružnog toka kod bolnice prezentirali su potpredsjednica Naše stranke dr. Nasiha Pozder inžinjer arhitekture i mr. Elvir Alić stručnjak u oblasti građevinarstva sa Instituta IPSA u Sarajevu. Skupu se obratio i Edin Forto, delegat Parlamenta Federacije BiH, koji je podržao uključivanje svih nivoa vlasti u rješavanje pitanja koja su od prioriteta za zajednicu.
„Hvala Vam na dolasku i podršci. Inicijativu koju smo pripremili, te oblikovali sa nestranačkim kolegama, ekspertima iz oblasti saobraćaja, večeras smo predstavili kao konkretan prijedlog sa svim neophodnim informacijama i odgovorima na pitanja kojih je bilo jako puno. Sretan sam zbog iskazanog jedinstva da svi zajedno bez obzira na stranačku pripadnost “guramo” kružni tok“, kazao je Mirsad Čamdžić.
„Ovo je i političko pitanje, posebno ako se zna da je Direkcija za puteve TK odbila u zadnji momenat svoje prisustvo iako su projektni prijedlog dobili e-mailom prije 7 dana, te da se istovremeno rješavaju pitanja saobraćaja u Banovićima ne postoji tolika potreba koliko za ovo pitanje u Gračanici. Mi na ovo čekamo već šest godina, sve pod izlikom da novca nema“, kazao je Čamdžić.
„Naša stranka je opet na konkretnoj temi, na slučaju koji je od enormnog značaja za funkcionisanje i standard jedne urbane sredine, pokazala da je važno proaktivno djelovati, te okupiti struku, politiku, a prije svega građane. Izuzetno je važno da smo sinoć dobili priznanje i zahvalnost građana, privrednika, Pokreta građana Gračanice, da su nam šefovi općinskih službi, vijećnici drugih političkih opcija, kao i sam načelnik dali podršku i shvatili našu namjeru, a to je izvršiti pritisak na veće instance sa lokalnog nivoa i pokazati interes za rješavanjem lokalnih pitanja“, dodao je Čamdžić.
Uz pitanja i komentare građana, govornici su dali pojašnjenja predstavljenog projekta obzirom da je riječ o jednoj od saobraćajem najopterećenijih raskrsnica u Gračanici. Skupu se obratio i općinski načelnik naglasivši da je općina na ovom projektu aktivnosti započela još 2012. godine izradom projekta i pregovorima o finansiranju  s tim da je 2014. nakon elementarnih nepogoda sve privremeno zaustavljeno. Zaključak skupa je da kružni tok kod bolnice mora dobiti status investicijskog prioriteta Gračanice.