Prije skoro tri godine  Naša stranka je u Gračanici pokrenula pitanje nužnosti izgradnje Kružnog toka kod Bolnice, najužeg saobraćajnog grla u Gračanici. Tako je 10. marta 2016. godine održana i javna tribina na kojoj je Naša stranka predstavila i vlastita rješenja za Kružni tok. U prepunoj sali Dershane potpredsjednica Naše stranke dr. Nasiha Pozder i mr. Elvir Alić, stručnjaci u oblasti arhitekture i građevinarstva, predstavili su ovu ideju sa konkretnim prijedlozima. Skupu se obratio i Edin Forto, delegat Parlamenta Federacije BiH, koji je podržao uključivanje svih nivoa vlasti u rješavanje pitanja koja su od prioriteta za zajednicu.

Jedan od zaključaka je bio i da je ovo političko pitanje. Direkcija za ceste TK sredstva je godinama distribuirala u politički podobne općine koje su „nagrađivane“  milionskim investicijama, dok je Gračanica, najrazvijenija Općina koja je i ponajviše punila Budžet, dobijala mrvice.

U 2016-oj Direkcija je u Banoviće uložila oko dva miliona KM, u Živinice milion, u općine Teočak i Sapna također oko milion KM, dok je našoj općini pripalo samo 350 hiljada KM. Sličan trend je nastavljen i u raspodjeli pet miliona KM za 2017. godinu: Živinice oko dva miliona KM, Banovići milion KM, Teočak i Sapna 700 hiljada KM a Gračanica u copy/paste varijanti opet 350 hiljada KM.

U ovoj, izbornoj  2018-oj godini, nakon što je SDA vlast uvidjela da se nema čime pohvaliti u Gračanici, projekat Kružnog toka kod Bolnice uvršten je u prioritete i nedavno je kantonalni premijer Bego Gutić prilikom posjete Gračanici najavio njegovu izgradnju.

Žao nam je što je naša ideja morala da zrije više od tri godine i čeka izbornu godinu za realizaciju, ali istovremeno ovo predstavlja i potvrdu da su ideje Naše stranke jasne i vizionarske.