Vijećnik Naše stranke u Opštinskom vijeću Gračanica Mirsad Čamdžić uputio je rukovodstvu Vijeća izjavu kojom se odriče razlike u vijećničkim paušalima koja je nastala nakon odluke većine na prošloj sjednici o uvećanju paušala sa 330 na 500 KM.

Čamdžić je u navedenoj izjavi jasno kazao da se odriče povećanja paušala i da razliku koja je nastala povećanjem ostavlja u općinskom budžetu.

„Zatražio sam da moj paušal, koji je u decembru 2015. godine iznosio 333 KM, ne bude povećan ni za jednu marku, jer sam na prošloj sjednici, kada se glasalo o povećanju, bio protiv povećanja paušala za 170 KM mjesečno, te smatram da je, s obzirom na činjenicu da sam preglasan na Vijeću, to jedini moralno ispravan čin“, kazao je Čamdžić.

Odluka o uvećanju paušala usvojena je na Opštinskom vijeću Gračanica sa 25 glasova za i četiri glasa protiv.

„Mislim da je, u kontekstu teške ekonomske situacije u kojoj živi većina naših građana, odluka o povećanju paušala dokaz zabrinjavajućeg stepena socijalne neosjetljivosti političkih predstavnika koji su izabrani da brane interese građana, a ne svoje, lične interese“, zaključio je Čamdžić.