“Budžet Općine Ilidža nema razvojne elemente, on je gotovo isključivo potrošački”, kaže Elvis Vreto objašnjavajući zašto su vijećnici Naše stranke bili protiv njega. Ilustrira to sljedećim činjenicama: “Na plaće zaposlenih, uključujući i volontere, otpada oko 10 od 25.9 milona, što je blizu 40 posto budžeta, a na kapitalne investicije 7,6 miliona, što je oko 30 posto općinskog budžeta.”

Razlog velikih izdvajanja za plaće je nepoštivanje zakona Parlamenta FBiH o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH gdje je definisana obaveza da se za svaku budžetsku godinu mora definisati osnovica za obračun plaća koja na općinskom nivou ne može biti veća od one na federalnom nivou vlasti. Odluku koja potvrđuje taj ukaz donijelo je i Općinsko vijeće Općine Ilidža još 2013.

“Nismo prihvatili da se osnovica za obračun plaća uradi naknadno i dostavi na uvid do 05.01.2018.”, kaže Vreto.

Vijećnici Naše stranke dali su sve od sebe da budžet usklade s važećim zakonskim propisima. Podnijeli su amandan koji se odnosio na umanjenja za plaće i prebacivanja tih sredstava na općinske prioritete ustanovljene u javnim raspravama unutar mjesnih zajednica.

Umanjenje koje je predložila Naša stranka iznosilo je 1.750.000 KM. Ta sredstva bila bi raspoređena po postojećim stavkama, kao dodatna sredstva na ona koja su već planirana, ali nedovoljna:

– Nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža – Hrasnica, uključujući i tramvajsku prugu – dodatnih 700.000 KM;

– Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih – dodatnih 150.000,00 KM;

– Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II – dodatnih 300.000,00 KM;

– Izgradnja vrtića, objekta za smještaj djece sa posebnim potrebama i izgradnja Centra za zdravo starenje – dodatnih 100.000,00 KM;

– Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama – dodatnih 50.000,00 KM;

– Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica – 50.000,00 KM;

U amandmanu je traženo i otvaranje nove budžetske stavke “Kanalizaciona mreža MZ Butmir, Osjek, Blažuj i Rakovica” za koju bi bilo izdvojeno 400.000,00 KM.

Osim spomenutog, odbijeni su amandmani i Redže Lemezana, vijećnika Naše stranke, koji su se odnosili na Start-up projekte osvjetljenje i uređenje Rimskog mosta te na održavanje dijela programa Sarajevo Film Festivala na Ilidži. “Predlagač je sve amandmane odbio, osim ovaj u vezi sa SFF-om, ali taj amandman je bio prijedlog Komisije za budžet tako da je kao njihov i usvojen”, kaže Lemezan.

Odbijena su i dva amandmana vijećnice Naše stranke Azre Jahić. Prvi se odnosio na uvođenje LED ulične rasvjete, a drugi na postavljanje i održavanje klizališta. Drugi bi, prema riječima Azre Jahić, mogao biti usvojen prilikom rebalansa budžeta.

“Smatram da je važno da općina, sa trendom razvoja u moderan turistički centar, pokrene izgradnju klizališta koje bi predstavljalo novi zabavno-rekreativni sadržaj i obogatilo turističku ponudu naše zajednice u zimskim danima”, kaže Jahić ističući i socijalni aspekt klizališta: “Djeci i mladim ljudima pružićemo prostor za druženje i rekreaciju, te omogućiti da u zimskim mjesecima izađu iz zatvorenih prostora i provode svoje slobodno vrijeme na kvalitetan način.”

Vijećnici Naše stranke ipak naglašavaju da budžet ima i neke pozitivne stavke kakva je, recimo, finansiranje izgradnje škole na Stupu, stipendije za nadarene učenike, kao i one u stanju socijalne potrebe, itd.

No, na sve pozitivne stvari sjenu je bacila prekomjerna potrošnja na plate u administraciji.