Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, vijećnik Naše stranke Elvis Vreto je podnio inicijativu za izgradnju sportske plohe u Mjesnoj zajednici Butmir, te zatražio provođenje prethodno usvojene inicijative o smirivanju saobraćaja na magistralnoj cesti M-5, na području Rakovice.

„Podnio sam zahtjev za izgradnju sportske plohe, jer se trenutno otvoreno igralište u Butmiru više ne može koristiti kao javna površina. Taj prostor se počinje komercijalizirati tako da djeca u Butmiru nemaju javnu površinu na kojoj bi se mogla igrati, a postojanje javne površine s takvom namjenom je od ogromnog značaja za lokalnu zajednicu“, kazao je Vreto.

Vretinu inicijativu za smirivanje saobraćaja na području Rakovice, Vijeće je usvojilo u septembru prošle godine. Zadužena općinska služba se obratila ministarstvima saobraćaja Kantona Sarajevo i Federacije BiH, ali do danas nije stigao adekvatan odgovor o tome kada će incijativa biti realizirana.

„Mnogobrojna teretna vozila, koja izbjegavaju autoput jer ne žele plaćati putarinu, saobraćaju magistralnom cestom M-5, na području Rakovice, razvijajući pri tom ogromne brzine. S obzirom da je riječ o naseljenom mjestu, da je u neposrednoj blizini ceste osnovna škola, te da je nekoliko djece poginulo na tom dijelu ceste, tražili smo da se iznađe način da se umiri saobraćaj na tom području“, kazao je Vreto.

„Prvobitno je bilo riječi o tome da je kamera preskupo rješenje, pa se došlo do toga da se postave ležeći policajci duž cijelog naselja, a najviše u blizini škole i autobuske stanice u centru Rakovice. S obzirom da do danas nijedan ležeći policajac nije postavljen, apeliram na nadležne organe da se energičnije uključe u proces“, zaključio je Vreto.