Saud Karić, sekretar Naše stranke Ilidža, uputio je prijedlog za mapiranje kreativnog potencijala Ilidže, odnosno utvđrivanje kontakata građana i građanki općine Ilidža koji se bave kreativnim radom u oblasti programiranja, dizajna, audio i vizuelne umjetnosti, te drugih vrsta slobodnih djelatnosti, kako bi općina Ilidža konačno dobila na uvid sa potencijalom kojim raspolaže za razvoj startup projekata i privlačenje IT kompanija na područje Ilidže.
“Smatram da moramo raditi na tome da ljude koji su do sada bili poprilično izolirani od općinskih struktura, koji nisu osjetili potrebu ili jednostavno nisu prepoznati u zajednici, trebaju biti uključeni u razvoj zajednice, a mi im moramo pokazati da općina ima šta da ponudi, da sve strane imaju od toga koristi. Pozivam sve građane i građanke Ilidže da nam se pridruže, predlože šta još možemo uraditi po ovom pitanju, te da zajednički konačno pokrenemo ovu priču”, kazao je Karić.
“Uz dolazak brojnih stranih investitora, siguran sam da kreativci imaju šta ponuditi, da mogu realizirati mnoge stvari znatno povoljnije, te da konačno počnemo koristiti trenutnu poziciju Ilidže, kao mjesta susreta i komunikacije, za mapiranje I plasiranje naših kapaciteta prema stranom tržištu. U ovom slučaju, to možemo uraditi bez da ih izgubimo za domaće tržište, te izbjegnemo da kvalitetni kadrovi napuštaju našu sredinu”, zaključio je Karić.
Naša stranka će predložiti okvirne mjere za proces mapiranja kreativne snage u lokalnoj zajednici prema općinskom načelniku i Općinskom vijeću Ilidža.