Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, vijećnik Naše stranke Elvis Vreto glasao je za odluku o stambenom fondu uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

“Odlukom su utvrđeni korisnici prava na socijalno stambeno zbrinjavanje. To su lica koja su obuhvaćena državnim i drugim projektima stambenog zbrinjavanja u skladu sa specifičnim kriterijima projekata, te raseljena lica, povratnici, izbjeglice, migranti i druge socijalno ugrožene kategorije”, kazao je Vreto.

“Prijedlog je bio da se uvrste i ‘lica koja su odlukom Općinskog vijeća utvrđena kao lica od interesa za općinu a na osnovu iskazanih potreba i zahtjeva javnih institucija ili organa uprave’. Predložio sam da se ova zadnja kategorija ukine što je Vijeće i prihvatilo”, pojasnio je Vreto.