Vijećnik Naše stranke Elvis Vreto je pokrenuo inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojom traži da se donesu izmjene  pravilnika o broju policajaca pri Policijskoj upravi Ilidža.

„Izmjenama bi se uskladio broj poliacajaca sa brojem stanovnika naše općine koja broji 71 892 građana i građanki na osnovu popisa stanovništva od 2013. godine  a što bi konkretno značilo povećanje broja policajaca na našoj općini. Ministarstvo koristi broj stanovnika kao osnovu za određivanje broja policajaca.  Dosadašnji pravilnik nije pratio povećanje broja policajaca po broju stanovnika pa smo imali situaciju da se naša općina tretira sa kao prostor sa oko 50.000 stanovnika, a što znači mnogo manji broj policajaca na našim ulicama i naseljima“, kazao je Vreto.

„Izmjenama pravilnika došlo bi do neminovnog povećanja broja policajaca a što bi dobrim  dijelom uticalo i na veću sigurnost građana naše općine. Naša inicijativa nije nova, i ranije smo ukazivali na ovaj problem  kroz Informaciju o stanju bezbjednosti na našoj općini od strane PU Ilidža“, zaključio je Vreto.