Na javnoj raspravi o prijedlogu Nacrta statuta Grada Bihaća, od zvaničnih osoba Gradske uprave izrečena je konstatacija da je, u periodu određenom za dostavljanje pisanih prijedloga i primjedaba, to učinila jedino Naša stranka. Primjedbe i prijedlozi Naše stranke, u vezi Nacrta Statuta Grada Bihaća Naše stranke, vrlo su detaljni i sveobuhvatni iako ih neće biti moguće sve uvažiti, rečeno je.

„Ovolika nezainteresiranost političkih subjekata za temeljni dokument uređenja i funkcioniranja grada, kao osnovne jedinice uprave i samouoprave, naprosto zabrinjava iz više razloga. Ili je većina političkih subjekata politički „nepismena“ da koncizno i suvislo, u pisanoj formi izrazi svoj stav, ili su, oni na vlasti, dovoljno bahati i oholi da ne mare za propise koje ionako ne poštuju.  Zabrinjava također i činjenica da stranke, koje nemaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću, nisu iskoristile ovu priliku i pokazale šta i kako promišljaju u interesu Grada i građana“, kazao je Nurudin Osmanović, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke Bihać.

„Stiče se dojam kako su mnoge od njih, između izbora, u stanju hibernacije čekajući da ih predizborna kampanja podsjeti na ono zbog čega, zapravo,  i postoje. U vrijeme između izbora, niti su njima bitni građani a, nadamo se, niti oni građanima. Vrijeme da to građani i dokažu dajući glas onima koji su tu zbog njih a ne zbog sebe samih“, zaključio je Osmanović.

Naša stranka je, dajući svoje primjedbe na Nacrt Statuta Grada Bihaća, pored ostalog,  naglasila potrebu za većim učešćem građana u procesu odlučivanja između izbora, kao i transparentnijem radu Gradske uprave i nosilaca izvršne vlasti.

Pročitajte i naše ranije saopćenje sa detaljima vezanim za naše prijedloge i primjedbe na Nacrt Statuta Grada Bihaća: http://www.nasastranka.ba/nasa-stranka-o-statutu-grada-bihaca-o-vrijednostima-se-ne-pregovara/