Nakon što je u maju 2015. godine vijećnik Elvis Vreto zatražio od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, da rebalansom Budžeta za 2015. godinu i u budžetu za 2016. godinu, predvide sredstva za pokretanje aktivnosti na pripremi i izgradnji objekata koji će služiti kao osnovne škole u naseljima Stup i Otes, Naša stranka nastavlja raditi na zagovaranju konačnog rješenja.

“Na posljednjem Općinskom vijeću Ilidža smo pokrenuli ponovno inicijativu i pitanje prema nadležnoj općinskoj službi da se Elaborat o školi na Stupu dopuni, jer je isti rađen iz 2005. godine. Stanje se promijenilo u posljednjih deset godina u korist inicijative za građenje škole”,  kazao je Elvis Vreto.

“Mnogi su prodavali priču stanovnicima Stupa i obećavali im ovu školu. Sada imamo priliku da svi zajedno krenemo u ovo, da zajedno lokalna samouprava pređe preko stranačkih podjela i zagovara prema Ministarstvu podršku za novu školu. Naša stranka je spremna da predvodi proces”, zaključio je Vreto.