Ulica Zeničkog partizanskog odreda jedna je od frekventnijih sporednih ulica u Kaknju. U njoj se nalaze Dom zdravlja, privatna zdravstvena ustanova, dvije predškolske ustanove, JP Šumarija, kao i veliki broj privatnih kuća. U jednom dijelu, od tržnog centra do Doma zdravlja, ulica je strma, uska i bez trotoara. To stvara poteškoće svim učesnicima u saobraćaju. Tim povodom lokalni odbor Naše stranke Kakanj podnio je inicijativu Općinskom vijeću Kakanj da riješe problem izgradnjom trotoara, čime bi se  olakšalo kretanje pješacima, ali i omogućilo sigurnije i lakše odvijanje saobraćaja.