Općinski odbor Naše stranke smatra da u Kaknju treba oformiti  centar za upravljanje kriznim situacijama. Pozivamo kolegij Općinskog vijeća da hitno sazove vanrednu tematsku sjednicu Općinskog vijeća.

Na području općine Kakanj protekle sedmice došlo je do velikog klizišta na odlagalištu jalovine u okviru Površinskog kopa „Vrtlište“, koje je u koritu rijeke Ribnice napravilo veliko jezero.

Jezero akumuliranjem vode postaje sve veće, a klizište je i dalje aktivno.

Stanovnici Mramora su u putnoj blokadi, poplavljen je i dio puta prema Brnjicu, a stanovnici Donjeg Kaknja izražavaju strah jer bi iz akumulacije koja se formira, moglo doći do poplava kakve su se dogodile 2014. godine. Postoje indicije da bi i selo Tičići, kao i regionalna cesta R445 prema Zenici i dionica auto ceste  A1, također mogli biti ugroženi.

Uprava Rudnika smatra da je strah stanovništva opravdan.

Danas je ocijenjeno da sanacija klizišta prevazilazi  rudničke potencijale i da je neophodna pomoć relevantnih federalnih institucija i vladajućeg društva Elektroprivrede BiH.

Situacija jeste alarmantna, ali niko se još od nadležnih nije osvrnuo na potrebe direktno ugroženog stanovništva osim što im je ponuđeno korištenje alternativnog puta kroz Površinski kop „Vrtlište“,  ali na vlastitu odgovornost.

U ovom trenutku prestaje biti važno ko je kriv za novonastalu kriznu situaciju. Važno je pomoći ljudima koji su direktno ugroženi.

Tek nakon prestanka krize, Općinski odbor Naše stranke će tražiti od nadležnih organa i institucija rasvjetljavanje cjelokupne situacije i utvrđivanje eventualne odgovornosti.

Općinski odbor Naše stranke Kakanj