U Općinskom odboru Naše stranke u Kaknju postavili su sedam pitanja direktoru Javnog preduzeća „Vodokom“ d.o.o. Kakanj, nakon što su troškovi odvoza otpada drastično povećani na preko 47% u odnosu na dosadašnje račune.

“Dajući saglasnost na odluku Nadzornog odbora JP Vodokom da se povećaju računi, vijećnici u Općinskom vijeću u Kaknju pokazali su otuđenost od građana,  ali i konformizam i socijalnu neosjetljivost. Direktor JP ‘Vodokom’ Kakanj,  kao osnovu za poskupljenje, dostavio je Vijeću kalkulaciju cijena usluga u kojoj su prezentirani selektivno odabrani podaci”, rekli su Našoj stranci u Kaknju.

“U toj kalkulaciji nisu nijednom pomenute mjere koje je Vodokom poduzeo na povećanju naplativosti prihoda i smanjenju troškova, prije nego su posegnuli za novcem iz džepova građana. Nadalje, u kalkulaciji se ne daju nikakvi podaci o naplativosti usluga pružanim pravnim licima, dok naplativost u domaćinstvima iznosi preko 96 %. Također, iz kalkulacije nije jasno kako su troškovi odvojeni od troškova drugih djelatnosti koje obavlja Vodokom, kao što su voda i kanalizacija”, rekli su u Našoj stranci.

“Osim toga, nedopustivo da jedno javno preduzeće koje povećava cijenu građanima ima troškove za reklamu i sponzorstva.  Ako Općina, kao osnivač javnog preduzeća, smatra da određeni događaj, aktivnost ili organizaciju treba sponzorirati, onda to treba uraditi direktno iz općinskog budžeta, na transparentan način, a ne preko javnih preduzeća, to jest iz džepova korisnika njihovih usluga”, dodaju.

„U kalkulaciji se navodi da je Općina u 11 mjeseci prošle godine uplatila samo 29.614,30 KM na ime subvencije i građani opravdano strahuju od novih poskupljenja, tim više što se uskoro očekuje uključivanja nove četiri mjesne zajednice i proširenje sistema odvoza otpada, što će donijeti troškove od dodatnih 200 hiljada KM. Ukoliko se u Vodokomu ne poduzmu mjere smanjenja troškova, mislimo da će građani biti ti koji će biti na meti stalnih povećanja troškova odvoza otpada”, zaključili su u Našoj stranci u Kaknju.