Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija podnijela je na prošloj sjednici inicijativu za izradu elaborata o parkovskim površinama. Na tu inicijativu je osim nadležnih općinskih službi, odgovor dostavilo i KJKP „Park“, dajući podršku, s dodatnim pojašnjenjem da nije rentabilno uraditi elaborat samo za jednu općinu, već za sve sarajevske opštine.

“S obzirom da su naši parkovi i zelene površine prilično davno sađene, neophodan nam je ovaj elaborat. U KJKP ‘Rad’ su prepoznali značaj tog dokumenta koji bismo utvrdili jasne smjernice za očuvanje i obnovu zelenih površina, jer su od velikog značaja za zajednicu. Pored biljnih vrsta sa katastarskim podacima, to bi podrazumijevalo i izradu geografskih informacionih sistema za područje kojim upravlja ‘Park’“, kazala je vijećnica Bešlija.

Bešlija je poručila i da će, na osnovu preporuke KJKP „Park“, Naša stranka proširiti ovu svoju inicijativu, te će preko svojih vijećnika i kantonalnih zastupnika tražiti od svih sarajevskih općina i Kantona da učestvuju u izradi ovog jako važnog dokumenta o zaštiti i obnovi zelenih površina.