U septembru 2016. godine Naša stranka Lukavac obratila se Općinskoj inspekciji Lukavac, kako bi zaustavili nastavak gradnje nelegalno izgrađenih objekata u ulici Branilaca Bosne, na lokaciji udaljenoj svega 50-tak metara od zgrade Općine. Odgovor koji su dobili nakon skoro četiri godine je neprihvatljiv, smatraju iz lokalne organizacije Naša stranke Lukavac:

“Skoro četiri godine nakon što smo se obratili Općinskoj inspekciji Lukavac, dobili smo odgovor u kojem kažu da je podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Radi o nizu nelegalno izvedenih građevinskih radova na više objekata na toj lokaciji u periodu dužem od 10 godina, za šta je inspekcijski organ bio obavezan postupati po službenoj dužnosti. Inspekcijski organi su bili dužni postupak uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata dovesti do kraja. U ovim slučajevima radi se o svjesnom izbjegavanju provođenja zakona i podilaženju bespravnim graditeljima.

Stanari zgrada u blizini nelegalno izgrađenih objekata sigurno jesu zainteresovana strana, ali je očito da u prethodnom periodu, iako su im se obraćali, nisu uspjeli potaknuti nadležnu inspekcijsku službu da spriječi nelegalno građenje i ugrožavanje njihovog stanovanja. Ovaj inspekcijski organ je propuštanjem poduzimanja svojih zakonom utvrđenih obaveza, omogućavao prekršiocima da iskoriste njihovu aljkavost ili namjerno nedjelovanje, i svoju nelegalnu gradnju neometano nastave.

Naša stranka će se i ubuduće baviti ovim problemom i djelovati na zahtjev građana kada nam se obrate i kada se nađu u situaciji da u redovnom postupku pred nadležnim lokalnim organima vlasti nisu u mogućnosti zaštititi svoja prava, ali i u situacijama kada je potrebno zaštititi javna dobra i ukazati na pojave i pojedince koji ih ugrožavaju.”