Na dnevnom redu 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac, koja je zakazana za sutra, 13. 9. 2019., našli su se i prijedlozi odluka o određivanu javnih parkinga i osnivanju novih javnih preduzeća za obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Predloženo je osnivanje preduzeća „Putevi i komunikacije“ te novog JP za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata i uređaja za snabdijevanje pitkom vodom, tržnica i pijaca, u oblasti komunalne privrede i organizovanja pijačne prodaje JP „Vodovod i pijace“.

Tim povodom oglasio se Općinski odbor Naše stranke Lukavac:

Naša stranka podržava pokušaj uvođenje reda u oblasti saobraćaja, posebno propisnog parkiranja motornih vozila na prostoru naše općine. Ranije smo ukazivali na potrebu ozbiljnog pristupa lokalnih vlasti ovom problemu, posebno uređenju parkinga na gradskom području jer vlada potpuni nered u pogledu poštovanja postojećih propisa u ovoj oblasti. Upućivali smo na neminovnost hitnog djelovanja lokalnih organa vlasti, kao i nadležnih za provođenje zakona iz ove oblasti.

S obzirom na to da nismo zastupljeni u Općinskom vijeću, ovo je jedini način da ukažemo na površnost i na brzinu pripremljen prijedlog odluke, ali i uvođenje reda u pogledu parkiranja motornih vozila na za to uređene parking površine. Smatramo da nije dovoljno samo odrediti parking mjesta i utvrditi iznos naknade za parkiranje vozila na tim lokacijama.

Nedopustivo je naplaćivanje svih parking površina u gradu, posebno onih uz stambene objekte. Građanima se također mora omogućiti i besplatan parking prostor za parkiranje sa postavljenom rampom i mogućnošću zadržavanja do 60 minuta bez naknade. Naplatu i kontrolu poštovanja pravilnog korištenja parking mjesta bi trebalo riješiti na tehnološki napredan način (npr. SMS) kao i kažnjavanje bez blokiranja vozila. Potrebno je isključiti angažovanje dodatnih uposlenika čiji bi troškovi rada prevazilazili prihode od naplate parkinga.

Također, zbunjeni smo prijedlogom odluka o osnivanju novih javnih preduzeća čiji bi osnivač bila naša lokalna zajednica i smatramo da je to neracionalno raspolaganje javnim resursima sa potpuno izvjesnim ishodom povećanja broja uposlenih u ovom sektoru bez konkretnog poboljšanja uslova života građana. S obzirom na to da je Općina već osnivač JP RAD koje je nadležno za obavljanje poslova iz djelatnosti komunalne privrede, nerazumno je i neracionalno osnivanje novih javnih preduzeća koja bi se trebala baviti istim poslovima, a građani plaćati dvostruko više za isti nivo i kvalitet usluga.

Uvjereni smo da je pristup morao biti reorganizacija i restrukturiranje postojećeg JP RAD, (pa moguće i njegova transformacija u dva različita, ali po djelatnosti srodna privredna društva) te kadrovsko jačanje, adekvatno opremanje i osposobljavanje za efikasniji rad i poslovanje. Tome je moralo prethoditi sagledavanje stanja izradom elaborata kojim bi se razmotrile sve varijante i predložio način restrukturiranja od kojega bi građani imali najviše koristi.

Zbog svega navedenog pozivamo vijećnike u Općinskom vijeću da predložene odluke po tačkama 5., 6. i 7. odbiju i vrate predlagačima na doradu, a predlagače da ozbiljnijim pristupom i uključivanjem stručne javnosti ponude rješenja koja će značiti unapređenje funkcionisanja ovih oblasti u interesu svih građana.