U Općinskom odboru Naše stranke u Lukavcu uputili su nadležnim općinskim službama zahtjev da se u proces donošenja prostorno-planske dokumentacije uključe i građani općine Lukavac.

“Već je objavljen plan i program aktivnosti za pripremu i i izradu regulacionih planova kojim su definisane sve aktivnosti kako bi ovi važni dokumenti za dalji razvoj naše zajednice bili pravovremeno i kvalitetno pripremljeni. Međutim, nosioci planiranja koji su u cijeli proces, u skladu sa zakonom, morali uključiti i stručnu javnost i građane potpuno su ignorisali svoje obaveze, a rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti nepovratno prolaze. Ova ignorancija će nas nažalost dovesti u neku vrstu pravnog vakuuma, što će mešetarima omogućiti dalje nezakonito djelovanje u oblasti prostorno-urbanističkog uređenja i građenja”, rekli su u Našoj stranci u Lukavcu.

U Općinskom odboru NS Lukavac ističu  da su u cilju uključivanja građana u ovaj proces proveli i konkretnu aktivnost prikupljanja potpisa podrške građana za inicijativu o uređenju parkovskih površina sa dječijim igralištem u jednom dijelu grada.

“Od strane nadležnih  nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, što nas dovodi na zaključak da se mišljenja i stavovi građana u potpunosti ignorišu, iako se programom uključivanja javnosti precizno definišu modeli učešća građana, kao što su anketni listovi, lokacije i vrijeme za dostavljanje inicijativa i prijedloga, javne rasprave i okrugli stolovi. Tražimo ovim putem od načelnika da se prestane sa ovom negativnom praksom i da se aktivnosti u vezi izrade novih regulacionih planova učine transparentnim, kao i da se lokacije isprojektuju u skladu sa urbanističkim standardima i propisima, a shodno opštim interesima i potrebama svih stanovnika Lukavca”, zaključili su iz Naše stranke u Lukavcu.