Prema onome što bi se na osnovu ponuđenog dnevnog reda za 37. sjednicu Općinskog vijeća Lukavac moglo naslutiti je nastavak konflikta i prepirki između vjećničke većine okupljene oko Kluba vijećnika SDA i načelnika općine Edina Delića.
Veći dio prijedloga odluka za naredno zasjedanje OV bio je nominovan i na ranijim zasjedanjima, ali je stepen neslaganja suprostavljenih strana bio toliki da su najčešće završavale bez usvajanja, ali i bez ikakve rasprave.
Iako kao stranka nismo zastupljeni u OV Lukavac, kao odgovoran politički subjekt nastojimo svojim konstruktivnim prijedlozima i inicijativama doprinijeti nalaženju najboljih rješenja za našu lokalnu zajednicu i građane.
S tim u vezi smo rukovodstvu OV, na Prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Lukavac i Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o snabdjevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac dostavili izmjene i dopune za potpunije uređenje pojedinih odredaba i otklanjanja diskriminacije građana koji su potrošači toplotne energije.
Nažalost, prema ponuđenom materijalu za narednu sjednicu naše sugestije nisu uvažene.
Pored navedenih prijedloga odluka, za dnevni red su ponovo predložene još neke koje su u ranijem periodu vraćane sa zasjedanja bez rasprave. To se prije svega odnosi na odluke o formiranju novih javnih preduzeća koja bi se bavila komunalnom i saobraćajnom djelatnošću.
U obrazloženju, predlagač nam nudi odredbe zakona i drugih podzakonskih akata kao objašnjenje potrebe da se ovakva javna preduzeća osnivaju, ali na teret građana i s njihovom garancijom za rizik od neuspjeha i mogućeg lošeg poslovanja. Uz to se nigdje ne pominje sudbina javnog preduzeća koje se sada bavi tim djelatnostima i njegovih radnika. Da podsjetimo, radi se o Javnom komunalnom preduzeću koje većinu navedenih djelatnosti već obavlja i čiji je osnivač takođe Općina Lukavac.
Uvjereni smo da pravi put treba biti izrada studije o restrukturiranju postojećeg preduzeća za komunalnu djelatnost i njegova transformacija s ciljem efikasnijeg rada i poboljšanja pružanja usluga građanima.