Povodom informacija o stanju u JZU Dom zdravlja Lukavac reagovao je Općinski odbor Naše stranke u Lukavcu.

„U javnost su procurile informacije o krizi u upravljačkim strukturama, kao i finansijskim problemima ove zdravstvene ustanove. Naime, novoizabrani direktor je samo petnaestak dana, po dolasku na tu funkciju, obavijestio javnost o svojoj ostavci. Nedugo nakon toga, imali smo priliku upoznati se sa velikim nesuglasicama između Doma zdravlja sa nadležnim Kantonalnim ministarstvom i Fondom zdravstvenog osiguranja o daljem finansiranju ove ustanove zbog prekomjernog broja uposlenika u njoj, koji se kosi sa propisanim“, kazao je Nusret Ćurović iz NS Lukavac.

Ćurović je kazao da posljednja dešavanja u Domu zdravlja pokazuju do kakvih posljedica dovodi upravljanje javnim ustanovama po stranački i koruptivnim, a ne stručnim kriterijima.

Naša stranka Lukavac predlaže da Općinsko vijeće Lukavac na svom narednom zasjedanju formira komisiju od minimalno 5 članova sastavljenu od predstavnika Općinskog vijeća, Ministarstva zdravstva TK i Fonda zdravstvenog osiguranja TK (3 člana) i nestranačkih članova (2 člana sa stručnim kompentencijama) sa zadatkom ostvarivanja uvida i utvrđivanja stvarnog stanja u JZU Dom zdravlja Lukavac.

„Komisija treba da podnese potpuni izvještaj Općinskom vijeću, načelniku općine i javnosti sa prijedlogom mjera za rješavanje problema i dovođenje JZU u stanje funkcionalnog ostvarivanja svoje zakonom utvrđene uloge u interesu građana opštine“, dodao je Ćurović.

„Predlažemo da se odgovarajućim aktima (Statut, Pravilnik o sistematizaciji poslova i sl.) utvrdi da na dužnost direktora Doma zdravlja može, po pravilu, biti birano, lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, po struci mora biti dipl. pravnik ili dipl ecc. Sa odgovarajućim iskustvom, a njegov pomoćnik za organizacijsko-tehničke poslove ljekar specijalista zaposlenik Doma zdravlja sa odgovarajućim radnim iskustvom“, zaključio je Ćurović.