Naša stranka Lukavac je ukazala na netransparentno vođenje i nedovoljno informisanje građana o toku aktivnosti na proširenju sekundarne toplovodne mreže na području grada čime bi trebali biti obuhaćeni nepriključeni stambeni objekti za kolektivno stanovanje, ali i objekti za individualno stanovanje.

„Kolko znamo sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su iz fonda koji je koncipiran kao neka vrsta nadoknade za korištenje resursa naše općine za proizvodnju električne energije u Termoelektrani Tuzla.  Iz nepoznatih razloga realizacija projekta je zaustavljena, a nastavak i dovršetak posla  je neizvjestan.  Poučeni dosadašnjim načinom djelovanja postojeće vlasti vjerovatno možemo očekivati da nastavak projekta uslijedi neposredno pred lokalne izbore i novu grejnu sezonu kako bi ovaj, za sve građane važan  posao, bio uslovljen dobijanjem glasova birača na narednim lokalnim izborima.“, kazala je Nataša Ibrahimagić iz Naše stranke Lukavac.

„Smatramo da je nastavak realizacije ovog projekta u interesu svih građana općine Lukavac, a posebno onih koji su nastanjeni u gusto naseljenom gradskom području čiji stambeni objekti nisu  priključeni na daljinsko zagrijavanje, te očekujemo od nadležnih općinskih organa, kao investitora, da se  očituju o istom i građane informišu o daljnjoj dinamici radova na toplifikaciji navedenih dijelova grada.  Upravo je sada pravo vrijeme za realizaciju ovog projekta“, dodala je Ibrahimagić.

“Utjecaj sagorijevanja fosilnih goriva u  velikom broju individualnih ložišta u najmanju ruku identičan, ako ne i veći, u odnosu na aerozagađenje  koje je posledica onečišćenja zraka česticama iz industrijskih postrojenja.  To se najbolje uočava u razlici između količine i koncentracije aerozagađenja u ljetnom periodu kada  ložišta nisu aktivna u odnosu na  zimski period“, kazala je Ibrahimagić.

“U cilju obezbjeđenja zakonskih pretpostavki za stimulativno podsticanje korisnika za priključenje na daljinsko grijanje na područjima gdje za to postoje uslovi, i smanjenja upotrebe fosilnih goriva u individualnim i kolektivnim ložištima sa kotlovima iznad 50 kw, te adekvatnog regulisanja vršenja nadzora nad primjenom ovih propisa, Naša stranka će preko svojih poslanika u Parlamentu Federacije pokrenuti inicijativu za normativno uređenje ove oblasti što bi u značajnoj mjeri ubrzalo rješavanje ovog problema, a građanima naše općine osiguralo čišći zrak i život u zdravijem okruženju”, poručila je Ibrahimagić.