Naša stranka Lukavac uputila je danas inicjativu prema Službi za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, gdje je zatražila odgovore u vezi sa nerealizacijom projekta regulacije rječice Lukavčić.

„S obzirom da nam je poznato da su sredstva potrebna za realizaciju projekta „regulacija toka riječice Lukavčić“ osigurana u budžetu, zahtjevamo da građanima općine, a posebno onim nastanjenim u tom dijelu grada obznanite razloge zbog kojih se realizacija ovog za njih životno važnog projekta odgađa. Ovo je pravo vrijeme za obavljanje radova ovakvog karaktera i prilika koja izvođaču radova omogućava potpuno i wqetqw
kvalitetno izvršenje posla“, poručuje Mirsada Venturini Mehmedinović iz Naše stranke.

„Poznato je da su tokom katastrofalnih poplava koje su u maju 2014. zadesile našu zemlju, a u određenoj mjeri i općinu Lukavac, mnogobrojni vodotoci, koji često iz „neobjašnjivih“ razloga protiču uz sama naselja, našim sugrađanima čije se kuće nalaze uz ove rječice, svojim izlijevanjem iz korita nanijele ogromne materijalne i druge štete koje je ponekad nemoguće nadoknaditi. Jedno od tih područja je svakako i gusto naseljeni dio grada koji lukavčani odvajkada zovu Turski Lukavac, a posebno stanovništvo nastanjeno u ulici Rudnička, koje je, u nešto manjem obimu, reprizu ovaga imalo i u avgustu iste godine. Nema nikakve sumnje da je u najvećoj mogućoj mjeri za razmjere ovih poplava neposredan uzrok bilo i neodgovarajuće održavanje korita riječice Lukavčić ili bolje rečeno dugogodišnja nebriga i gotovo potpuna zatrpanost korita otpadom, neiskrčenim rastinjem i naslagama mulja“, kazala je Mirsada Venturini Mehmedinović iz Naše stranke.
„Iako svjedoci, ali i suodgovorni za posljedice ovih iznenadnih prirodnih nesreća, lokalni organi vlasti kao da iz prethodnog nisu izvukli nikakve pouke pa ni do danas nisu učinili neophodne mjere kako bi eventualnu novu opasnost sličnog obima preduprijedili i građanima tog dijela grada omogućili siguran i miran san. Činjenica je da su u protekloj godini riječicu Lukavčić elementarno pročistili, a izbačene naslage sa dna ostavili na obalam da se nakon malo veće kiše ponovo vrate u korito rječice. I onda sve ispočetka. Zato je neophodno odmah otpočeti sa realizacijom projekta Regulacije toka riječice Lukavčić od njenog izvora do mosta u Turskom Lukavcu – čaršija, kako bi radovi bili okončani prije mogućih narednih prirodnih opasnosti ovakvog karaktera“, zaključuje Mirsada Venturini Mehmedinović iz Naše stranke.