U prošli petak održana je javna rasprava u MZ Janjići u vezi sa izgradnjom hidroelektrane u tom naselju. U svojstvu člana Naše stranke, na raspravi u toj lokalnoj zajednici, učestvovao je prof. dr. Akif Smajlović, koji je branio stav da bi bilo pogubno graditi HE u tom naselju.

„Čini se da je ciljano javna rasprava zakazana u petak za 10 sati, kako bi bila ograničena vremenski, zbog džuma namaza. Drugi trik, kojim su se vlasti okoristile, bio je da građanima ponude da pišu primjedbe na projekat, koje će uputiti Federalnom ministarstvu okoliša, umjesto da se građani na licu mjesta izjasne o samoj namjeri za gradnju hidroelektrane u njihovom naselju, putem direktnog glasanja“, kazao je Smajlović.

„Ono što je dobro je da su građani prepoznali svu štetnost projekta i da su, načelno, na javnoj raspravi odbili mogućnost izgradnje HE. Čak su pokrenuli peticiju, koju je dosad potpisalo 500 mještana“, dodao je.

„Indikativno za raspravu o HE Janjići je i da je u večer 13. januara bio zemljotres sa epicentrom upravo kod Janjića, sa zabrinjavajućim hipocentrom (dubinom) na 0 km. Ako znamo da je rejon Zenice jedno od najaktivnijih seizmoloških područja, kao i to da je na takvim područjima strogo zabranjeno praviti hidroelektrane, onda je jasno da građani Janjića imaju pravilan stav o namjerama vlasti, da brinu za svoju djecu i da im treba pružiti svu podršku da se zaustavi gradnja HE u tom naselju“, zaključio je Smajlović.