Uvažavajući predviđanje meterologa da nas čeka ekstrermno toplo ljeto, te poznavajući klimatske uslove u Mostaru ljeti, Naša stranka Mostar smatra da bi se konačno prema tom problemu trebalo odgovornije odnositi.

„Po uzoru na organiziranije sredine, neophodno je da lokalni organi vlasti usvoje set mjera koji uključuje javne službe i predviđaju mjere koje bi olakšale život građana u danima eventualnih ekstremnih vrućina“, poručili su iz Naše stranke Mostar.

„Osim koordinacije djelovanja svih javnih službi i prilagođenih režima rada ekstremni vrućinama neke od konkretnih mjera trebale bi uključivati punktove s vodom za osvježenje građana, drugačiji režim rada službi hitne pomoći, eventualno zasjenjivanja nekih ulica ako je to moguće, pojačanu brigu o zaštiti od požara i sl. Trebamo misliti na svoje građane, ali i na brojne turiste koji u ljetnim mjesecima dolaze u Mostar“, dodali su iz Naše stranke Mostar.