Naša stranka Mostar zatražila je reviziju postojećeg registra i važećih linija javnog prijevoza na području grada Mostara. Naime, javno preduzeće „Mostar Bus“ formalno funkcioniše jedinstveno, a u praksi djeluje kao dva potpuno odvojena subjekta.

„Velika većina linija i danas saobraća u dva zasebna kruga, istočnom i zapadnom dijelu grada.Izuzeci iz ovog pravila su samo kozmetičke prirode i u onim situacija kad je komunikacija između različitih  dijelova iste „strane“ grada nemoguća bez prelaska na drugu stranu“, kazao je Tarik Tanović iz Gradskog odbora Naše stranke Mostar.

„Naša stranka Mostar smatra da „Mostar bus“ svoje linije treba da prilagodi današnjem vremenu i potrebama građana, te da spoji sve dijelove grada. Naprimjer, neophodno je povezati lokacije Narodnog pozorišta, Razvitka, Musale, Univerziteta „Džemal Bijedić“, sa Rondom, Sveučilištem, Kliničkom bolnicom . Ovo u konačnici nije samo političko pitanje, već i zadovoljavanje osnovne potrene građana. S novim linijama, prilagođenim današnjim prilikama i potrebama građana i poslovanje ovog javnog preduzeća bilo bi bolje i ekonomičnije, a vlasti bi pokazale da im je stalo do jedinstvenog grada“, zaključio je Tanović.