nasa-stranka-mostar-2Imajući u vidu 30.000 studenata na Univerzitetu i Sveučilištu u Mostaru i njihove potrebe, prije svega za adekvatnim prostorijama za učenje u poslijepodnevnim i vecernjim satima, te apsolutnu nebrigu grada za njih, Naša stranka Mostar je odlučila da u periodu januarsko-februarskih ispitnih rokova, svoju kancelariju pretvori u studentsku čitaonicu za sve zainteresovane.

Svi zainteresirani će u narednom ispitnom periodu moći potpuno besplatno koristiti naš uredski prostor u poslijepodnevnim i večernjim satima, koristiti internet konekciju, imati mir za učenje i pripremanje ispita.

Prostorije Naše stranke Mostar nalaze se u ulici Alekse Šantića br. 2, na prvom spratu.

Naša stranka ovim odgovara na ignorisanje gradskih vlasti naše inicijative da se u našem gradu, jedan prostor opremi kao studentska čitaonica, dostupna svima. Ako neće oni kojima je to posao, hoćemo mi, makar simbolično.